Čo sa deje v kubínskej Laure

Čo sa deje v kubínskej Laure

Január býva v našom stredisku mesiacom tradičných osláv sviatku blahoslavenej Laury a svätého Don Bosca. Opatrenia nám však stále nepovoľujú fyzicky sa stretnúť. Radosť počas spoločných večerov môžeme mať však aj naďalej v online priestore!

V online prostredí sme sa aj posledné týždne stretávali v rôznych zostavách. Plánovali sme, tvorili sme, zdieľali svoje postrehy a vzdelávali sa v oblasti animátorstva. Počas minulého týždňa prebehlo stretnutie strediskovej rady, ale aj našich začínajúcich animátorov, prípravkárov, ktorí sa venovali práve životu spomínaného Don Bosca. „Jeho život ma inšpiruje k nehasnúcej radosti z maličkostí,“ spomína prípravkárka Katka.

S životom Don Bosca a jeho vzdelávacím systémom sme sa stretli aj na Animku – stretnutí všetkých animátorov pravidelných i nepravidelných akcií. V online prostredí sme sa stretli v nedeľu 24. januára a načerpali sme ďalšie vedomosti o rozumnom vedení skupiniek.

V týchto posledných dňoch vychádzajú videá deviatniku k Don Boscovi, v ktorých sa ukazujú známe tváre strediska a celej farnosti. Spoločne sa takýmto spôsobom modlíme za rodiny, animátorov aj všetkých Kubíčanov.