Mini jednodňový Puťák v Levoči

Dobrú náladu sme priniesli do interaktívneho múzea či na Mariánsku horu

Šiesty ročník FuTuR Cup-u bol v počte tímov zatiaľ najúspešnejší

Priniesol napínavé zápasy v saleziánskom duchu a mnoho ďalšieho

Animátori pripravili Deviatnik k don Boscovi plný snov

Animátori tento rok pripravili Deviatnik k don Boscovi plný snov. Každý deň si jeden sen don Bosca môžete prečítať tu na stránke.  Celý deviatnik bude zverejňovaný postupne aj ako video na našom youtube kanáli Laura Kubín. Modlime sa spolu na príhovor tohto veľkého svätca a pripravme sa spolu na oslavu jeho sviatku.

4. deň deviatnika k don Boscovi- Matka Margita vo sne

3. deň deviatnika k don Boscovi- Sen tŕnistá ružová alej

2. deň deviatnika k don Boscovi- Sen budúcnosť oratória

 

1. deň deviatnika k don Boscovi- Sen o úlohách

 

 

 

 

Možno 2022: Oslava konca školského roka, kde si každý príde na svoje

Stanoviská pre deti, minifutbal, atrakcie a chutné koláče…