V nedeľu sa v SCVČ a stredisku Laura tak, ako každý rok, uskutočnilo Možno. Akcia s oslavou konca školského roka s deťmi, mladými a rodinami mala pestrý program, kde si každý prišiel na svoje.

Pre deti boli pripravené rôzne aktivity na stanoviskách. 26. júna si na Možno mohli vyskúšať lezenie na sieti, hádzanie lopty do koša a rôzne iné disciplíny. Keď ich deti zdolali a splnili z nich určitý počet, mohli v stánku s občerstvením získať sladkú odmenu.

A práve stanoviská ponúkali mnoho nielen deťom, ale aj začínajúcim animátorom. Tí si mohli vyskúšať v praxi svoje novonadobudnuté zručnosti z prípravných stretnutí ešte pred Putovným táborom. Sami animátori boli veľmi vďační za túto zaujímavú skúsenosť. „Stanoviská sa mi páčili, pretože ma baví práca s deťmi a videla som, že majú z plnenia úloh radosť. Som rada, že som mohla pomôcť pri tejto akcií,“ povedala o svojej skúsenosti animátorka Laura.

Okrem stanovísk sa konali aj súťaže každého druhu. Ani tento rok nechýbala známa súťaž o najlepší koláč. Tiež prebehlo niečo nové, veľké losovanie prihlášok do strediska. A samozrejme, nechýbal ani futbalový turnaj či eRko tance, na ktorých sa zabavili nielen deti, ale aj dospelí.

„Som veľmi prekvapená, že prišlo toľko detí, mladých a rodín. Bola to úžasná akcia, kde si každý mohol nájsť to svoje a zároveň sme sa po dlhej dobe stretli, aby sme sa len tak porozprávali a boli spolu. Moja vďaka patrí hlavne prípravkárom a animátorom, ktorí ju pripravili a tak venovali svoj čas dobrej veci,“ zhodnotila podujatie organizátorka Dagmara Čepelová.

Najbližšie nás čaká podujatie Tri bodky za prázdninami, ktoré je naplánované na 4. septembra 2022. O tomto evente Vás budeme včas informovať.

Pozrite si aj fotogalériu jedinečnej akcie Možno.

Katarína Dúhová

Foto: Martin Kramár

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Dotácie na podporu a rozvoj práce s mládežou 2022-2026 ,ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže