Na tohtoročnom Putovnom tábore deti skúmali Narniu a jej príbehy

Tento rok bol tradičný denný Putovný tábor spracovaný na tému Kroniky Narnie. Deti prostredníctvom bohatého programu a scénok nespoznali len dobrodružstvá z Aslanovej zeme, ale tiež pochodili krásnu oravskú prírodu.

Okrem objavovania prírody a príbehu o štyroch hlavných hrdinoch deti nadväzovali nové priateľstvá – a to najmä vo svojej skupinke. Práve zaradenie do šiestich skupiniek bolo prvým bodom programu prvého dňa Puťáku. Počas celého týždňa deti v skupinkách spoločne hrali rôzne hry a plnili úlohy.

Po svätej omši sa všetky skupinky – Trpaslíci, Fauni, Fénixy, Dryády, Obri a Kentauri – pobrali na Krnáče. Kým kráčali, deti začali plniť jednoduché úlohy na štyri hodnosti, za ktoré neskôr dostali farebné stužky. Tieto úlohy, zamerané na logiku, pohyb či sebazaprenie sa plnili celý týždeň. 

Ďalší deň sa vydali na cestu do Oravského Podzámku a na Oravský hrad. Kvôli nepriaznivému počasiu bola cesta trošku náročnejšia, ale dobrá nálada aj tak nezmizla. Deti pokračovali v plnení úloh a tiež videli rôzne scénky, kde hrdinovia porazili zlú Bielu Čarodejnicu.  

Nasledujúci deň začal podobne. Celý tábor sa autobusom presunul do Likavky, z ktorej mal namierené do Martinčeka. Počas cesty museli skupinky splniť rôzne úlohy na stanoviskách. Ich úlohou bolo získať si dôveru príslušníkov rôznych rás Narnie, pretože sa v čarovnej krajine šíril nepokoj. To sa všetkým úspešne podarilo. Na konci dňa sa odohrala ešte veľká bitka, na ktorú sa deti predtým pripravili krátkou lekciou šermu.

V štvrtok bola cieľom Čutkovská dolina. Po príchode na Hrabovo sa všetci plní novej energie vybrali po Obrovej ceste. Myšlienka tohto dňa bola sebazaprenie, preto sa deti museli po útoku nepriateľských pirátov vzdať svojich sladkostí. To ich ale neodradilo a naďalej sa snažili pokračovať v plnení úloh, a tak získať ďalšiu hodnosť. Keď prišli do Čutkovej doliny, čakala ich veľká hra o oslobodení otrokov.

Finálny deň tábora sa značil túrou z Dolného Kubína cez Oravskú Porubu na Gäceľ. Deti museli byť veľmi odvážne, keďže sa vydali určitý úsek cesty poslepiačky – raz vedení kamarátmi, potom iba zvukmi vydávanými animátormi. Odovzdávanie pamätných záložiek, ktoré nasledovalo po dvoch hrách, bolo posledným bodom programu Putovného tábora 2022. Tieto záložky s myšlienkou tábora: „Vo svete mám iné meno – musíte ma poznať podľa neho“, boli darované nielen deťom, ale aj animátorom a organizátorom ako prejav vďaky a ochoty.

Katarína Dúhová

Toto podujatie bolo podporené z finančných dotácií mesta Dolný Kubín.