Animátori ukončili školský rok

Zhodnotiť svoju činnosť a ukončiť tak školský rok 2020/2021, sa podarilo aj animátorom zo SCVČ a strediska Laura.

Po dlhom čase naživo a akčne sa stretlo šesť odvážnych animátoriek, aby si zážitkovou formou prešli svoje celoročné animátorské skúsenosti. Aktivita zameraná na hodnotenie bola realizovaná pomocou území. Na každom území sa dievčatá mohli zamyslieť nad jednotlivými oblasťami animátorstva a urobiť malú aktivitu s tým spojenú. Tak napríklad vyberali kamene z vody, rozväzovali uzlíky, modelovali nádoby na vodu a stavali stavebnicu, ako symboly slobody, spoločenstva, obáv a požehnania.

Bodkou za zhodnotením bol rozhovor so zodpovednou za formáciu animátorov sestrou Dáškou, ktorá im poďakovala aj krásnou ružou za celý rok, ktorý obetovali pre deti a mladých aj v náročnejších online časoch. Takto to zachytili na fotkách.

Dagmara Čepelová