Mariánsky výstup na Choč

V prvú sobotu mesiaca sme sa po dvoch rokoch opäť vybrali na Choč. Minulý rok kvôli zlému počasiu i pandémii sa neuskutočnil, a tak sa na rok prerušila šnúra výstupov. V Kubíne túto tradíciu zaviedli saleziáni spolupracovníci pred viacerými rokmi a ujala sa dodnes.

Spoločne sme sa stretli v Dolnom Kubíne pri pošte okolo 8,00, kde sme sa prerozdelili do áut, hlavne tí, ktorí nemali odvoz. Okolo 9,00 sme prišli do Valašskej Dubovej, odkiaľ sme spoločne začali stúpať hore. Po prekonaní prvej studničky sme postupne naberali výškové metre. Každý si išiel svojím tempom, detský džavot striedali dospelácke hlasy. Popri vzájomných rozhovoroch,  spoznávaní sa či prehlbovaní vzťahov sme sa posúvali nahor. Cestu nám dotvárali myšlienky pápeža Františka z encykliky Fratelli tutti, ktoré boli porozvešiavané na stromoch. Popri zastavení sa pri nich a zamyslení sa nad obsahom, sa človek stihol vydýchať.

Medzi zastávka Poľana nás tento rok prekvapila veterným počasím a výrazným chladom. A tak sme si každý hľadal závetrie na doplnenie energie, prezlečenie sa do suchých tričiek či navrstvenie sa ďalším oblečením. Postupne sme stúpali na vrchol Choča, ktorý nás privítal uzimene a vo veľkej hmle a slabej viditeľnosti.

Po pár fotkách pri turistickom smerovníku, ktorý naznačoval, že sme došli do cieľa, sme sa presunuli na lúčku, kde sme slávili sv. omšu. Počas, ktorej sme boli zohriati slnečnými lúčmi, ktoré nám ukázali majestátnu krásu výhľadov do širokého okolia.

Ďakujeme  saleziánom spolupracovníkom, ktorí zorganizovali ďalší ročník mariánskeho výstupu, ale i pánu kaplánovi Jánovi. Vďaka i všetkým zúčastneným, ktorí vyšli zo svojej konfortnej zóny a prišli budovať farské spoločenstvo i urobili niečo pre svoje zdravie. Pozrite si aj foto z výletu.

sr. Viera Antalíková

Foto:  Juraj Chorvatovič