Dobrovoľníci skrášľovali stredisko a ihrisko

Mladí dobrovoľníci z nášho strediska skrášľovali interiér a vzdelávali sa v BOZP.

Celej akcií Skrášli stredisko a ihrisko predchádzalo skúmanie a plánovanie, čo by bolo potrebné v stredisku vylepšiť. Nezabudnuteľné bolo sobotné nakupovanie, ktoré zrealizovali dobrovoľníčky pred podujatím.

V rámci podujatia bolo pre účastníkov pripravené aj BOZP školenie, pri ktorom sa aktívne zapájali a sami tvorili jeho obsah. Nasledovali aktivity, ako úprava priestorov, spoločné súťaže a diskusia, pri ktorých organizátori dali mladým dobrovoľníkom priestor pre posilnenie vzťahov v rámci ich dobrovoľníckej skupiny.

Týmto podujatím všetci účastníci získavali zručnosti a skúsenosti so vzájomnou komunikáciou a tiež mali priestor pre realizáciu vlastných kreatívnych nápadov.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.