Sústredenie Koledníkov z Kubína

V predposlednú novembrovú sobotu sa stretli malí kubínski koledníci, aby nacvičili svoj tradičný kolednícky program.

Sústredenie koledníkov začalo predstavením programu, ktorý deti na tomto podujatí mali zažiť. Nácvik koledníckych piesní bol veľmi intenzívnym rozvíjaním ich hudobných zručností, a preto sa potom deti potešili prestávke, v ktorej sa mohli hrať rôzne hry.

Po prestávke sa deti presunuli do dramatického bloku. Nacvičovali si básničky ale predovšetkým si prešli scenár a svoje pridelené postavy v scénke Vianočný dar.

Na záver si účastníci spoločne zopakovali čo ich na koledovaní bude čakať a ako chcú vystupovať pred ľuďmi a že ich cieľom je priniesť ľuďom na Vianoce radosť a posolstvo lásky a pokoja. „Pevne veríme, že aj tento rok budeme môcť koledovať. Chceme, aby čo najviac ľudí počulo posolstvo Dobrej noviny a zapojilo sa do zbierky pre drobné podnikanie na východe Ugandy,“ povedala organizátorka Sústredenia Koledníkov Dagmara Čepelová.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.