Online oslava don Bosca

Online oslava sviatku dona Bosca bola okorenená počasím, ktoré neprialo vysielaniu. Napriek tomu ľudia sledovali bohatý program.

V nedeľu 30. januára organizátori pripravení spustiť online stream zažili zaujímavú skúšku svojej dôvery. Kvôli nepriaznivému počasiu v celom Kubíne vypadla elektrina.  Po polhodinovom výpadku sa ale podarilo všetko odštartovať a tak sa online oslava mohla začať.

Celé podujatie sprevádzali dvaja animátori Lucia Mahútová a Peter Nemček. Program bol rozdelený na zábavnú časť a hudobný blok&talk. V zábavnej časti boli odvysielané videa stretiek. Ich členovia si pripravili vtipné scénky alebo hudobný vstup. V tomto bloku nechýbala aj online súťaž kahoot.it najprv o don Boscovi a potom o stredisku. Do online súťaže sa zapojili jednotlivci alebo rodiny.

V hudobnom blok&talk moderátori privítali hosťa dp. Jána Závackého a hudobníka Martina Bedricha. Ján Závacký odpovedal na otázky moderátorov o svojom živote, pastorácií vo farnosti aj o mladých a hudobník pán Bedrich do tejto atmosféry rozhovoru  zahral dve piesne.

Toto podujatie sa uskutočnilo vďaka technickej podpore KB music a priestorovému zabezpečeniu Paluan. Ďakujeme aj partnerom Farnosť svätej Kataríny Alexandrijskej Dolný Kubín,  ZUŠ Petra Michala Bohúňa, Art AIR Center a všetkým organizátorom.