Ako hovoriť s deťmi o vojne

Z Laury ústredia ponúkajú tipy pre animátorov, dobrovoľníkov či rodičov k aktuálnej téme …

Deti a mladí vnímajú, čo sa deje okolo nás a téma vojny na Ukrajine je pre ne živá a aktuálne. Mnohí sledujú správy, sociálne siete. Po pandemickom období znova do ich života prichádza neistota a strach.

Ako reagovať, ak túto tému pred nami otvoria?

 • Nepriehliadnime ich túžbu či potrebu o téme hovoriť. Venujme čas spoločnej diskusii a debate aj na úkor našich naplánovaných aktivít.
 • Buďme dobrými poslucháčmi a ukážme im, že nás zaujíma, čo si myslia, čo cítia.
 • Pýtajme sa ich, čo vedia o téme, čo si prečítali, čo počuli. Môže to byť odrazový mostík pre našu debatu
 • Doplňme ich informácie o vecný opis toho, čo sa deje. Ak majú otázky, pravdivo im odpovedzme. Voľme taký jazyk a hĺbku informácíí, aby boli primerané ich veku. Nechceme, aby deti odišli s ešte väčším strachom. Neznižujme vážnosť vojny, ale pamätajme, že nie je potrebné, aby zvlášť mladšie deti poznali všetky podrobnosti a krvavé detaily o tom, čo sa deje.
 • Držme se faktov. Nevymýšľajme či nedávajme dohady, čo sa môže diať ďalej. Nehovorme o tom, aké hrozné veci sa môžu v budúcnosti diať.
 • Ak sa chceme podeliť o svoje názory, hovorme o tom, ako vnímame vojnu všeobecne. Dajem jasne najavo, že násilie nie je dobrý spôsob ako sa konflikty riešia. Zdôraznime im, že nie je v poriadku porušovanie práv druhých a medzinárodných práv.
 • Povzbudzujme u detí súcit s tými,  ktorých sa vojna bezprostredne týka. Možno niektorí majú známych priateľov či rodinu medzi Ukrajincami. Taktiež môžu poznať aj Rusov v rodine či medzi kamarátmi, a tí nemajú nič spoločné s agresiou a tiež môžu ma strach o svojich blízkych.
 • Hovorme s nimi o tom, čo môžeme pre ľudí zasiahnutých vojnou urobiť, aké máme možnosti ako stretko či jednotlivci.
 • Starších veďme  k tomu, aby hľadali overené informácie, prípadne aby si informácie overovali a vedli ich rozoznať od fake news. Aj dezinformačná vojna je súčasťou tohto konfliktu.
 • Hovorme o ľuďoch, ktorí pomáhajú. Rozprávajme o ich službe, aby deti vedeli, že existuje mnoho dobrých a láskavých ľudí.
 • Uistime deti, že je veľa profesionálov, ktorí sa starajú o naše bezpečie – vojaci, politici, policajti, lekári a mnoho iných .
 • Buďme im dobrým príkladom. Pre deti je dôležité vidieť, ako sa mi k veci postavíme, že sa dokážeme postaviť na stranu tých, ktorí trpia, prípadne aktvívne hľadáme cesty ako pomôcť.  Aj takto im pomôžeme sa vyrovnať s vlastnými obavami.

Viac na: lauramladez.sk