Na stretnutí strediskových rád nemohla chýbať ani tá kubínska

Stretnutie strediskových rád – tzv. SSR, sa uskutočnilo aj tento rok. Jeho druhý ročník sa značil myšlienkou „Máš v sebe dar“. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia našej strediskovej rady: Ema Zanovitová, Laura Dávidová a Adam Kozoň. O tom, čo zažili, ako stretnutie prežili a čo nové zistili aj o sebe, sa dočítate v tomto rozhovore s nimi.

Prečo si sa rozhodol/rozhodla prihlásiť na SSR?

Ema: Rozhodla som sa prihlásiť na SSR, lebo som sa chcela dozvedieť niečo nové a spoznať nových ľudí.

Laura: Prihlásila som sa, lebo som členka strediskovej rady v Dolnom Kubíne a chcela som sa zúčastniť tohto podujatia.

Adam: Mohol som spoznať nových ľudí a celkovo Žilinu. Znelo to fajne.

Ktorý blok programu bol pre tvoje budúce pôsobenie v strediskovej rade podľa teba najdôležitejší a prečo?

Ema: Pre mňa bol najdôležitejší druhý blok, kde sme sa rozprávali len my mladí. Dozvedela som sa, ako fungujú ostatné strediská a vďaka tomu viem, ako zlepšiť to naše.

Laura: Najdôležitejší boli pre mňa asi bloky, kde sme sa rozprávali o nás a našich emóciách, pretože si myslím, že pre to, aby som niečo mohla robiť v stredisku, je dôležité poznať aj seba a svoje pocity. No určite boli dôležité aj ostatné bloky zamerané na stredisko a našu radu, pretože aj to nás posúva ďalej.

Adam: Myslím, že blok, kde sme sa rozprávali o funkciách. Je fajné poznať všetky funkcie strediska, ktoré by som mohol obsadiť.

Tohtoročné motto SSR bolo „Máš v sebe dar“. Čo nové si sa o sebe dozvedel/dozvedela?

Ema: Prišla som sa na to, že každý má v sebe dar a všetci sú potrební na niečo. Nikto nie je bezcenný, a takisto ani ja nie.

Laura: Dozvedela som sa, že všetci sú niečím výnimoční – každý má v sebe dar. Takisto som sa naučila niečo nové o emóciách a prežívaní niektorých pocitov, ako som už spomínala.

Adam: Zistil som, že by som sa mal viac venovať v škole.

Aká konkrétna aktivita ťa najviac zaujala? O čo v nej šlo?

Ema: Najviac ma zaujala aktivita, kde sme odpovedali na otázky ohľadom nášho strediska: čo nás teší a čo nás naopak frustruje.

Laura: Keďže sme sa veľa rozprávali o emóciách, tak aj niektoré aktivity boli zamerané na túto tému. V jednej z nich sme vyjadrovali svoje emócie k určitým veciam tak, že sme sa postavili k obrázku, ktorý túto emóciu znázorňoval.

Adam: Najlepšia bola aktivita, kde sme mali podľa emócií rozdeliť dané slová.

Akým spôsobom by si chcel/chcela aplikovať v stredisku novozískané vedomosti?

Ema: Do strediska by som chcela posunúť ďalej moje skúsenosti, ktoré som nadobudla. Okrem toho je mojím cieľom to, aby členovia nebrali všetky emócie za zlé, ale aby rozdeľovali, ktoré sú zlé a ktoré sú dobré.

Laura: Určite dúfam, že ich využijem aj pri mojej činnosti v strediskovej rade, no myslím, že niektoré veci mi pomôžu aj v animátorstve.

Adam: Chcel by som rozvíjať to, že je fajn emócie vyjadriť a že aj negatívne emócie sú na niečo dobré.

Katarína Dúhová