Dievčenské stretko, ktoré stále drží spolu

Dnes by sme vám chceli v rámci rubriky článkov o stretkách predstaviť prvé dievčenské stretko – stretko s názvom Limetky a Fčelky. Toto stretko je tvorené dievčatami 9. ročníka ZŠ a 1. ročníka SŠ. V tejto podobe pôsobí v kubínskom stredisku iba krátko – vzniklo totižto spojením dvoch osobitných stretiek Fčelky a Limetky.

Momentálne sa pravidelne stretávajú štyri dievčatá v utorky od 15:00 do 16:30. Stretko vedie sestra Dagmara, ktorá si pre ne pripravuje rôzne témy alebo aktivity. Prevažujú ale témy sprevádzané diskusiami. A keďže väčšina dievčat patrí do animátorského tímu, niektoré stretká súvisia aj s tým.

Napriek tomu sú Limetko-fčelky jedna zohraná skupina. Tento rok boli spoločne na festivale Lumen a v rámci animátorstva na Puťáku alebo Letnom plánovaní. A aj keď sa zloženie a názvy oboch bývalých stretiek od ich vzniku veľa menili, tieto stretká naďalej fungujú v jednom a rady vítajú známe aj nové tváre. Dievčatá stále veria, že vďaka stretku zažijú spolu ešte veľa krásnych chvíľ.

Katarína Dúhová