Podujatie Možno ukončilo školský rok v SCVČ a stredisku Laura na Banisku

V SCVČ a stredisku Laura sa rozlúčili so školským rokom. Podujatie s názvom Možno pre deti, mladých a rodiny privítalo veľa účastníkov a nielen pravidelne známe tváre. 

Tento rok sa uskutočnilo v nedeľu 18. júna o 15,00 hod. Počasie prialo a vyše 150 ľudí sa prišlo zabaviť a stráviť spoločný čas. Pre deti boli prichystané rôzne súťaže napr.: kto skôr zje slané tyčinky, kto dokáže 5x po sebe si zapinkať loptičkou na rakete, či kto zvládne preliezť sieť. Deti si svoje zručnosti mali možnosť overiť a zároveň získať body, za ktoré si neskôr mohli vymeniť sladkosti alebo mali možnosť vyskúšať atrakcie od p. Sivča – autíčka a Aquazorbing. Táto atrakcia, čiže veľké priesvitné gule na vode, v ktorých sa vnútri snažíte chodiť, mala veľký úspech.

Nechýbala ani tradičná súťaž o najlepší koláč pre šikovné maminy, či súťaž vo futbale hlavne pre chlapcov.  Nakoniec bolo odmenených všetkých sedem mamičiek za chutný a oku lahodný koláč. Do futbalu sa zapojilo desať tímov a vyhrali FC Pozbieranci, čo boli hlavne chlapci z 9.A Cirkevnej spojenej školy tu v Kubíne. Okrem toho na Banisku v tento deň vládla rodinná nálada,  družná komunikácia, zdieľanie života, zvlášť s tými, ktorých sme dávno nevideli. Rodiny, deti, mladí, dospeláci…každý sa cítil dobre. V závere sestry poďakovali Ivanovi Daudovi, ktorý bol tri roky predsedom miestneho strediska Laura. Za strediskovú radu sa naopak rozlúčil Ivan Dauda so sestrami Dáškou a Vierkou, ktoré odchádzajú do iných stredísk a poďakoval im za ich činnosť a pôsobenie.

Na akcii nechýbali ani naši kňazi, pán dekan Pekarčík a p. kaplán Tomáš. Túto peknú akciu bohatú na neformálne vzťahy zorganizovala sr. Dáška spolu s prípravkármi na animátorstvo a stretkom Limetky.

Akciu podobného druhu očakávajte koncom prázdnin. V septembri môžete spolu so strediskom Laura urobiť za nimi tri bodky.

Text: sr. Viera Antalíková

Foto: Juraj Bednárik

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.