Plné stredisko detí v Kubíne

Mládežnícke stredisko Dominika bolo plné detí. Členovia Detského speváckeho zboru spievali, kreatívne tvorili a hrali sa rôzne hry dnu i vonku.

Počas sústredenia hudobníkov sa nejednému dieťaťu podarilo prejsť 12. marca za šesť hodín štyri workshopy. Každý workshop trval 45 minút a ponúkal svojím bohatým programom možnosť posilniť vzťahy v skupine detí, rozvíjať kreatívne a predovšetkým hudobné zručnosti.

Spoločný spev všetkých zúčastnených a odmeňovanie polročného snaženia spevákov a hudobníkov zavŕšil fantastické využitie sobotného dňa. Pozrite si fotky tu.